Brukervilkår


Lover og regler

Flexers.no er regulert av norsk lov. Alle som benytter seg av Flexers tjenester forplikter seg til ikke å bryte norsk lovgivning.

Skikk og bruk

Alle som benytter Flexers forplikter seg til å følge normal skikk og bruk. Dette innebærer normal høflig oppførsel når man kommuniserer seg imellom på, via eller direkte med andre brukere av Flexers.no. Alle former for trakassering eller rasisme vil umiddelbart bli slått ned på.

Rekrutering

For at firmaer som leier ut sine egne ansatte skal føle seg trygge i samarbeidet med innleiende firma – anser vi det som god skikk å ikke drive rekruttering av personell formidlet gjennom flexers.no

Tvister og ansvar

Partene er selv ansvarlig for å regulere sine arbeidsforhold. Flexers anbefaler på det sterkeste at kontrakt blir skrevet mellom partene, uavhengig av oppdragets/jobbens størrelse. Flexers er ikke del av noen slik avtale (leie inn arbeidskraft, leie ut arbeidskraft, legge ut stillingsannonse, legge ut oppdrag, gi anbud på oppdrag mm), og er derfor ikke ansvarlig for mislighold av noen avtaler. Flexers skal holdes ansvarsfri i alle tvistesaker mellom brukere av Flexers.no.

Salg og tjenester

Det er ikke tillatt å drive salg av varer eller drive markedsføring av fysiske eller digitale produkter på Flexers.no. Det vil gjøres unntak fra regelen for dedikerte deler av flexers.no, hvor dette er spesifikt tillatt. Flexers.no skal utelukkende benyttes til inn- og utleie av arbeidskraft, stillingsannonser og jobbsøking, oppdragsutlysning eller oppdragsanbud. Er det tvil om en tjeneste/jobb er i konflikt med disse retningslinjene, skal dette avklares med Flexers før det blir postet på Flexers.no.

Midlertidig og permanent utestengelse

Ved brudd på «Brukervilkårene» forbeholder Flexers seg retten til å stenge brukere ute for en kortere eller lengre periode, eller på permanent basis. Eventuelt betalte abonnementer vil ikke refunderes.